SERVIS VATROGASNIH APARATA

  • Servisiramo sve tipove vatrogasnih aparata koji imaju licencu u Republici Hrvatskoj.
  • Servisiramo vatrogasne aparate na brodovima po odobrenju Hrvatskog registra brodova.