ALFA d.o.o.

poduzeće za servis i trgovinu vatrogasne opreme i savjetovanje

Grge Novaka 25, 23000 Zadar, Hrvatska

Pogon: Augustina Kažotića bb, 23000 Zadar

023/342-141     023/342-441     023/343-267     alfa@zd.t-com.hr

SKOČIĆ IVAN, ing.

direktor

023/342-141     023/342-441     023/343-267     098/273-023


SKOČIĆ NADA, ing.

023/342-141     023/342-441     023/343-267     098/449-868


KUŽAT DRAGANA

023/342-141     023/342-441     023/343-267     -